צהרונים חברתיים - תכנית "ניצנים" לשנת הלימודים תשע"ט


לנוחיותכם מצורף קישור ל'קול הקורא' של משרד החינוך, בו הזמנת משרד החינוך לרשויות להצטרף לתוכנית "ניצנים" - צהרונים חברתיים ו'ניצנים בחופשות': http://bit.ly/2M706lX. באתר תוכלו למצוא טפסי בקשה והתחייבות לכניסה לתוכניות.להסבר אודות התוכנית ומטרותיה - לחצו כאןהמועד האחרון לשליחת טפסי הבקשה: 5.7.2018.לכל שאלה ניתן לפנות למיכל מנקס - סמנכ"ל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי בדואר אלקטרוני: il.org.masham@michalm או בטלפון: 03-6844219.