עמיר ריטוב בבקשה לשר האוצר: פטור אישי מהיטל השבחה בדירה עד 140 מ"ר בקיבוץ ומושב שיתופי


"אני‏ פונה ‏אליך ‏בבקשה‏ לפעול לתיקון‏ סעיף‏ 19 (ג) (1) ‏לתוספת‏ השלישית ‏לחוק ‏התכנון‏ והבנייה,‏ כך‏ שהפטור מהיטל ‏השבחה‏ הניתן ‏לכל ‏אזרח‏ הבונה‏ או‏ מרחיב ‏את ‏ביתו‏ עד ‏ל-140 מ"ר, יחול ‏גם ‏על ‏חברי‏ קיבוץ‏ ומושב‏ שיתופי‏ הבונים או‏ מרחיבים‏ את‏ ביתם‏ בקרקע ‏של ‏האגודה", כך כתב עמיר ריטוב, ראש‏ מועצת‏ לב‏ השרון‏ ויו"ר ‏מרכז‏ המועצות‏ האזוריות למשה כחלון - שר האוצר.לחצו כאן לקריאת המכתב המלא