קידום חקלאות סביבתית באמצעות מיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאיים


לפניכם עבודה שנערכה על ידי סטודנטים מצטיינים בחוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, שמטרתה: למצוא האם וכיצד ניתן לקדם חקלאות סביבתית ולתת לה ביטוי בכלכלה של המשקים החקלאיים, באמצעות מיתוג המוצרים שיוצרו בממשקים סביבתיים.העבודה נעשתה בהנחיה של ד"ר לירון אמדור וליווי של אנשי משרד החקלאות והתכנית לכלכלנים חברתיים. מדובר בפרויקט משותף של התכנית לכלכלנים חברתיים, מכון דש"א ומשרד החקלאות – אגף מחקר, כלכלה ואסטרטגיה ואגף אגרו-אקולוגיה.על בסיס סקירת הנעשה בעולם נמצא, כי ניתן לשפר את מחירי התוצרת החקלאית בכ-24% באמצעות מיתוג הפעולות הסביבתיות שהחקלאי עורך. בחינה של המצב בישראל מראה, כי למרות פעילות סביבתית ענפה של החקלאים, טרם הבשיל מצב של "תרגום" הפעולות הללו למיתוג ופרמיות מחיר המתגמלות את החקלאים הסביבתיים. עבודה משותפת של ארגונים סביבתיים וחקלאים יכולה לסייע ולקדם את הנושא.לחצו כאן לפרטים המלאים