סיכום וועידת הנדל"ן לחודש יוני 2018 - הנושא: ההתיישבות בפריפריה


בסוף חודש יוני 2018 התקיימה וועידת הנדל"ן, שעסקה בנושא ההתיישבות בפריפריה. דיוני הוועידה התמקדו בסוגיית חזון ההתיישבות והיישוב הכפרי לאן.הפאנלים עסקו בנושאים: "הקרקעות" - למי שייכת האדמה הזו? אופי ההתיישבות הכפרית והתפתחותה, וכן שאלות בנושאי תעסוקה, ויוזמות.ראשי מועצות אזוריות, ביניהם איציק חולבסקי, רון שני, אלי מלכה, אלון שוסטר ושי חג'ג', ישבו בשולחנות עגולים לצד מנכ"לי משרד החקלאות, הבינוי והשיכון, יו"ר קק"ל ולצד ראשי ערים ומועצות מדימונה, יוקנעם עילית, שדרות, חורפיש וקריית שמונה ועוד נציגים של התנועות המיישבות. רוב ראשי המועצות ציינו, כי הם בעד פשרות ושיתופי פעולה בהיבטים של קרקעות לפיתוח היישובים העירוניים עבור דיור ותעסוקה ובתנאי שהדרישות תהיינה מידתיות וברות ביצוע.בוועידה עלתה העמדה שהתפקיד והמומחיות של המועצות האזוריות הנם שמירה על המרחב והקרקעות עבור אזרחי המדינה לאורך שנים, וכן הוסכם שהמודל הנכון הוא חלוקה שוויונית של ההכנסות בתוך השלטון המקומי. עוד צויין שהותמ"ל אינו פותר את הבעיה, לא של הדיור ולא של המחלוקת על הקרקע. כטיעון עלתה העובדה שעד היום לא פותחו 21 אלף דונם שהושבו למדינה במסגרת הסדר החובות של הקיבוצים. הוסכם כי מה שחסר זהו אומץ פוליטי והובלת התכנון הנכון.בנושא "הישוב הכפרי לאן?" נאמר, שהעתיד של המרחב הכפרי הוא בתעסוקה, בחקלאות, בקהילתיות, במינוע ובשמירה על המרחב הסובב. היישובים הכפריים צריכים להיות עצמאיים ויש לתת להם כלים לפיתוח תעסוקה מקומית. הוסכם שראוי שהיישובים יתאפיינו כקהילות הטרוגניות.לחצו כאן לעמדת מרכז המועצות האזוריות בוועידת הנדל"ן 2018[gallery link="file" size="full" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/07/WhatsApp-Image-2018-07-01-at-10.01.58.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/07/WhatsApp-Image-2018-07-01-at-10.01.59-1.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/07/WhatsApp-Image-2018-07-01-at-10.01.59.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/07/WhatsApp-Image-2018-07-01-at-10.02.00.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2018/07/WhatsApp-Image-2018-07-01-at-10.02.02.jpeg|"]