הזמנה למפגש עמיתים להכרת מודל ייחודי לטיפול בפסולת אורגנית


**מסיבות שאינן תלויות בנו, המפגש נדחה. מועד חדש יעודכן בקרוב.בקרוב יפורסם קול קורא להקמת מתקני טיפול ישוביים לפסולת אורגנית. כמו כן, חלקכם מתלבטים בסוגית הטיפול בפסולת האורגנית.מועצה אזורית כליל עליון ומרכז המועצות מזמין אתכם לשיח עמיתים וסיור כמפורט במסמך המצורף:זימון למפגש רשויות מפרידות אורגני מועצה אזורית הגליל העליון