פנייה לחברי וועדת החוץ והביטחון בנושאים בוערים


בשני מכתבים ששלח אורי בן יהודה - ראש תחום ביטחון וחירום במרכז המועצות האזוריות לחברי וועדת החוץ והביטחון הוא נוגע בשני נושאים מהותיים:
  1. כוונת צה"ל לבטל את כיתות הכוננות בישובי התפר.
  2. התרחבות איום בלוני התבערה מרצועת עזה.
בשני המכתבים פונה אורי לחברי הוועדה בבקשה שיתערבו בשני הנושאים הללו.