מכרז של משרד החקלאות לשירותי בדיקות לתוצרת חקלאית


השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות פרסמו מכרז לגיוס בודקים לתוצרת חקלאית טרייה, זרעים, חומר ריבוי וצמחים המיועדים ליצוא. זוהי הזדמנות למעוניינים להשתלב בעבודה מעניינת, מאתגרת ובסביבת עבודה איכותית ובתנאים טובים.הביקורות והבדיקות נעשות באמצעות בדיקה ויזואלית מדגמית של משלוחים בבית אריזה, בתחנת מעבר (טרנזיט), במסופי היצוא, בחממות, סקרים במטעים, במפעלים ובשדות. הפעילות היא בפריסה ארצית.המכרז פונה לקהל רחב של עוסקים מורשים בתחום החקלאות, אקדמאים, סטודנטים ו/או בעלי השכלה תיכונית, הבאים מעולם החקלאות.לחצו כאן לקבלת פרטים נוספים אודות תנאי המכרזתאריך אחרון להגשת מועמדות: 22.7.18