נתונים על ענף החקלאות לשנת 2015 כפי שפורסמו ע"י התאחדות חקלאי ישראל


לעיונכם, מצורפים נתונים על ענף החקלאות לשנת 2015, כפי שפורסמו ע"י התאחדות חקלאי ישראל:ריכוז נתוני ענף החקלאות לשנת 2015