יידוע וגיבוש נוהל עבודת הותמ"ל - פנייה ליו"ר מטה הדיור וליו"ר וועדת הפנים


"אנו פונים אליכם לפעול ליישום ההסכמות שנקבעו, לעדכן את הרשויות המקומיות בדבר מתחמים המיועדים להכרזה לפחות שבועיים מראש, ולגבש נוהל עבודה לותמ"ל במשותף ובתיאום עם נציגי השלטון המקומי", כך נכתב במכתב ששלחו ישראל נדיבי - מרכז המועצות האזוריות, איתן אטיה - מנכ"ל  פורום ה- 15 ושלמה דולברג - מנכ"ל מרכז השלטון המקומי לח"כ יואב קיש- יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ולזאב בילסקי - ראש מטה הדיור הלאומי.לחצו כאן לקריאת המכתב המלאתיקון חוק הותמ"ל - סיכום בין השלטון המקומי לבין מטה הדיור הלאומי