הכשרת סייעות ברשויות המקומיות‎


"משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי שמו להם ליעד לתת הכשרה מקיפה ואיכותית לסייעות גני הילדים ברשויות המקומיות.כדי לעמוד ביעד זה, הוחלט כי רק מוסדות אקדמיים להכשרת מורים יעבירו את הלימודים. כמו כן הוחלט כי הלימודים יתקיימו בתוך הרשויות המקומיות כאשר רשימת הלומדות ומיקום הכיתה יבחרו על ידי הרשות המקומית", כך כתבו שמואל אבוהב - מנכ"ל משרד החינוך ושלמה דולברג - מנכ"ל מרכז השלטו המקומי במכתב שנשלח לכל ראשי הרשויות.לחצו כאן לקריאת המכתב המלא