פתיחת קול קורא ספורטאים מצטיינים בשיתוף הרשויות המקומיות


מפעל הפיס יצא עם קול קורא להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים ברשויות. המקומיות לקראת שנת הלימודים האקדמאית הקרובה. במסגרת המיזם, יפעיל מפעל הפיס יחד עם הרשויות המקומיות תוכנית להענקת מלגות לימודים לספורטאים מצטיינים העומדים בתנאים.גובה כל מלגה במסגרת התוכנית יעמוד על סך של 10,000 ש"ח, כאשר מחצית מסכום המלגה (5,000 ש"ח) תמומן באמצעות הרשות המקומית או מי מטעמה, והמחצית השנייה (5,000 ש"ח) תמומן על ידי מפעל הפיס.הקול קורא יהיה פתוח עד ה- 07.08.2018, לחצו כאן לכל הפרטים