תיקון חוק שמירת הניקיון- איסור הבערת פסולת‎


ביום שני, 16.7.18, אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק שמירת הניקיון האוסר על הבערת פסולת בשטחים פתוחים. החוק קובע שמי שישרוף פסולת עשוי לקבל קנס של עד 226 אלף שח או עונש מאסר של עד שנה.תיקון חוק שמירת הניקיון איסור הבערת פסולתהבערת פסולת -פרוטוקול ישיבה מה- 16.7.18