יציאה לדרך חדשה? פגישה בנושא ממשק ההתיישבות עם רמ"י ומועצת מקרקעי ישראל


מטרת הפגישה היתה לגשר על פערים בין ההתיישבות לבין רמ"י ולצאת לדרך חדשה בין ההתיישבות הכפרית לבין רמ"י, מנהל התכנון ומועצת מקרקעי ישראל. בפגישה סוכם על הקמת צוות עבודה לבחינת הסוגיות הנוגעות לכלל המגזר הכפרי ובתוכו המועצות האזוריות, הקיבוצים והמושבים. בין הסוגיות הרלוונטיות: תהליכי השבה/הפקעה, הסדרת שימושים חורגים ופל"ח, היוון זכויות והשוואה למגזר העירוני. הצוות בראשותו של ח"כ פולקמן ייבחן פעולות לטווח המידי ולטווח הארוך.בפגישה לקחו חלק זאב ביילסקי - יו"ר מטה הדיור רועי פולקמן – יו"ר סיעת כולנו, היו"רים של התנועות המיישבות, עמותת אדמתי, וומרכז המועצות האזוריות.לחצו כאן לסיכום המפגש