עקרונות גינון בר קיימא


בשנים האחרונות גברה המודעות לגרימת נזק לסביבה ולחשיבות הרבה של שימור הקיים לנו לדורות הבאים, כלומר עלתה חשיבותם של גנים בני-קיימא.גן בר-קיימא מתוכנן בהתחשבות מקסימלית בנוף, בסביבה ובגורמי האקלים והקרקע, תוך רצון לשמור "על שיווי המשקל" בין כל מרכיבי הגן לטווח הארוך ולפתח גן, שיקיים עצמו במידה רבה ככל האפשר. הצמחים בגן בר-קיימא יהיו מותאמים לאזור באחזקה ברמה נמוכה, ללא שימוש בחומרי הדברה ובדשנים כימיים, ויהוו מוקד משיכה לציפורים וליונקים. הגן מהווה סביבת חיים בעלתמופעים מעניינים מחד, ובעלת קיימות ארוכה ומתחשבת בסביבה מאידך.עקרונות גינון בר קיימא