עמדת מרכז המועצות האזוריות למתחמים שהובאו לדיון בקבינט הדיור ב-13.08.18‎


לפניכם מכתב ששלח עמיר ריטוב - יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצה אזורית לב השרון למשה כחלון - שר האוצר ולחברי קבינט הדיור בנושא: עמדת מרכז המועצות האזוריות למתחמים שהועלו לאישור קבינט הדיור ב-13.8.18.מתוך המכתב: "בשם מרכז המועצות האזוריות המאגד את כלל 54 המועצות האזוריות בישראל ברצוני להביא לידיעת חברי קבינט הדיור את התנגדותנו לחלק מן ההכרזות המיועדות לעלות לדיון ב-13 לאוגוסט 2018.ראשית, על פי בדיקתנו, בחלוף ארבע שנים לפעילות הותמ"ל, קיים היצע של כ- 900 אלף יח"ד בתכניות מאושרות. על כן, הגיעה השעה להסב את עיקר פעילות הותמ"ל, שהנה ועדה בעלת סמכויות נרחבות, לתכנון תכניות להתחדשות עירונית ולחיזוק הערים. את תכניות המתחמים מועדפים לדיור יש להפנות ל'דרך המלך' התכנונית לפי חוק התכנון והבנייה– קרי, הוועדות המחוזיות, שזהו תפקידן ועיקר מומחיותן.שנית, חלק מההכרזות שלהלן הובאו לדיון במחטף ומבלי לאפשר את זכות השימוע והעמידה של המחזיקים בקרקע ולמותר לציין, ללא כל התייעצות עם היישובים והמועצות וללא שהובאו כל ההשלכות הקשות האפשריות לידיעתה ושיקול דעתה של ועדת השרים".לחצו כאן לקריאת המכתב המלא