היערכות למניעת מפגעי יתושים מעבירי קדחת מערב הנילוס - בתקופת החגים


עקב התפרצות קדחת מערב הנילוס שלחו ישראל נדיבי - מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות ושלמה דולברג- מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מכתב לראשי שרשויות המקומיות:"הפעילות למניעת יתושים הינה פעילות רב מערכתית המשותפת למשרדי הממשלה הרלוונטיים ולרשויות המקומיות.בימים האחרונים, אנו עדים להתפרצות המחלה בשיעורים הגבוהים מהנורמה שהייתה מקובלת בעבר.נתונים אלו מחייבים את כולנו להתגייס, כל אחד בתחומו, לפעולה מוגברת להפחתת המפגעים.מצ"ב מכתבו של סמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מר אלון זס"ק, המדבר בעד עצמו.אודה על התגייסותכם למאמץ הלאומי ובעיקר בשבועות הקרובים ובמהלך חגי תשרי שהינה תקופה רגישה בהתפרצות המחלה".מניעת מפגעי יתושים מעבירי נגיף קדחת מערב הנילוס