משמר התכנון


החברה להגנת הטבע מפעילה פורום אנשי מקצוע ופעילים למעקב ועזרה להתמודדות עם תכניות ותמ"ל. לצורך כך נפתחה אתר יעודי ובו מפורסמות כל התכניות הותמ"ל והמידע הדרוש.מתוך האתר: "כנסת ישראל קבעה שמנהל התכנון יעבור ממשרד הפנים למשרד האוצר". מהלך זה, שמוטה משמעותית לאינטרסים כלכליים ולפיתוח, מנטרל את הגוף המבקר על ההבנה המקצועית החשובה לפיתוח לטווח הארוך ולמניעת פגיעה בבריאות, בסביבה ובאיכות החיים של תושבי ישראל. עקב השינויים האלו עולה צורך ב"משמר התכנון" שיפעל עם האזרחים ויוזמות מקומיות, לפיקוח מתמיד ומתמשך מטעם החברה האזרחית. צריך להמשיך ולהתכונן ולא להיות רק בצד שמגיב לפעולות הרסניות מצד הממשלה, אלא גם ליזום פעולות מקדימות כדוגמת הגברת שיתוף הציבור בהליכי קבלת החלטות, העלאת מודעות, כתיבת דוחות ועוד.לחצו כאן למפה אינטראקטיבית של תכניות ותמ"ליות.