טיוטת צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 7), התשע"ח-2018


לפניכם קישור לטיוטת צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 7), התשע"ח-2018, שהוכן במשרד הפנים.נודה על קבלת הערותיכם עד ליום י"ז בתשרי התשע"ט (26/09/2018), באמצעות אתר קשרי ממשל.לחצו כאן לעיון בתזכיר החוק.