הסכם חילף היטל השבחה


ביום ב', 17.9.2018, נחתם הסכם חלף היטל השבחה בין מרכז המועצות האזוריות לבין משרד האוצר ורמ"י.את המשא ומתן על ההסכם ניהל במשך תקופה ארוכה, ובהצלחה, ד"ר מוטי דלג'ו - ראש המועצה האזורית דרום השרון ויו"ר ועדת קרקעות.כידוע לכולכם, היו חילוקי דעות רבים בין מרכז המועצות האזוריות ובין רמ"י ומשרד האוצר וגם בתוכנו, המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות, אך אנו שמחים לעדכן כי ההסכם שנחתם ייטיב עם כל המרחב הכפרי והמועצות האזוריות.ההסכם החתום - חלף היטל השבחה