הקמת צוות להסדרת בעיות הקרקעות במרחב הכפרי, במושבים ובקיבוצים


משה כחלון - שר האוצר ויו"ר רשות מקרקעי ישראל הורה על הקמת צוות להסדרת בעיות הקרקעות במרחב הכפרי, במושבים ובקיבוצים.הצוות מורכב מנציגי רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), מינהל התכנון, אגף התקציבים במשרד האוצר, החשב הכללי במשרד האוצר ומשרד המשפטים. בראשו יעמוד זאב בילסקי - ראש מטה הדיור הלאומי. בצוות יהיה משקיף מיוחד מטעם התנועות המיישבות, שיוודא שעמדתם של המתיישבים תיוצג כפי שהיא בשטח.לחצו כאן לכתבה המלאה בישראל היום, 10.10.18