התנגדות מרכז המועצות האזוריות לתמ"ל 1087 – שטחי ניר צבי


בגוש האורבני אזור מרכז הארץ הנו האזור הצפוף ביותר במדינה, בו מתרכזת מרבית מאוכלוסייתה. השטחים החקלאיים והפתוחים במחוז ובתחום התמ"ל ובסביבותיו מתפקדים כריאה הירוקה לעיר לוד ולכלל תושבי האזור, והשטחים החקלאים המעובדים על ידי חקלאי ניר צבי משמשים גם כעתודה לשטחי גידול מזון בעתות משבר.פיתוח ובנייה על חשבון אלפי דונם חקלאים ובפרברי העיר יגרמו להתדרדרות הן של העיר לוד והן לפגיעה אנושה ובלתי הפיכה בשטחים החקלאיים הסובבים אותה ויהיו בבחינת בכייה לדורות.לחצו כאן למסמך התנגדות מרכז המועצות האזוריות לתמל 1087- לוד_ניר צבי