התנגדות לקידום תמ"ל 1025 צפון מערב קריית אתא במתכונתה הנוכחית


"מרכז המועצות, לצד מועצה אזורית זבולון וגופים רבים נוספים, הגישו התנגדותם הנחרצת לקידום תמ"ל 1025 צפון מערב קריית אתא במתכונתה הנוכחית.התכנית קובעת רובע חדש וענקי לעיר קריית אתא, על שטחי מועצה אזורית זבולון - באופן שמחסל את שטחי הקיבוצים אושה, רמת יוחנן ומושב כפר ביאליק, ופוגע קשות גם בתושבי שער העמקים, כפר המכבי ואפק.לעיר עתודות קרקע מאושרות שאינה מנצלת והתכנית המוצעת מלאת בעיות מהותיות, ערכיות ותכנוניות ועל כך ספגה ביקורת קשה.תכנית זו הופקדה לאחרונה מחדש לאחר שמצאו פגמים בהפקדתה הראשונה ותקופת ההתנגדויות השנייה הסתימה ב- 17.10.18.לתכנית הוגשו נכון להיום כ-80 התנגדויות, מתוכן כרבע על ידי גופים ומוסדות שונים, אשר הביעו הסתייגויות רבות לאישורה.בקרוב ייקבע הדיון לשימוע ההתנגדויות, לאחריו יצטרך החוקר לגבש את טענותיו כלפי ההסתייגויות שיוצגו ולהחליט בדבר אישור התכנית."להרחבה קראו את ההתנגדויות המצורפות או לחצו כאן למסמכי התכנית, שם נמצאות כלל ההתנגדויות שהוגשו.התנגדות לתמל 1025התנגדות התנועה הקיבוצית חוות דעת תכנוניתהתנגדות מ.א. זבולוןהתנגדות ועד הפעולה להצלת שרידי החקלאות בעמק זבולון