מועצת רשות המים: פניה לציבור להגיש עמדות לעניין תיקון כללים בנושא תעריפים לשנת 2019


מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לתקן כללים לעניין תעריפים בשנת 2019.ניתן לעיין בטיוטות הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת הרשות תחת לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור".הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטות הכללים בכתב בלבד באמצעות פקס שמספרו 6369750 -03 או בדוא"ל לכתובת [email protected].על העמדות להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מיום ד', 14.11.2018, בשעה 12:00.מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספרו: 03-6369600/5.לחצו כאן למידע נוסף