פנייה לוועדת הפנים לדחיית דיון בשינויי גבולות של העיר אלעד


מרכז המועצות האזוריות הופתע לקבל זימון לדיון בוועדת הפנים בנושא‏ 'המלצת מינהל התכנון להוספת מתחם סירקין לבחינת שינוי הגבולות של העיר אלעד' ליום רביעי, ‏31 באוקטובר 2018. זהו יום לאחר הבחירות לרשויות המקומיות ו"ידוע‏ לכל‏ שראש ‏רשות ‏נדרש‏ בזמן‏ התארגנות ‏וכניסה ‏לתפקיד,‏ ובייחוד‏ ברשויות‏ שבהן‏ התחלף ‏ראש‏ הרשות. ‏אי ‏לכך, ‏אנו ‏סבורים ‏שאין ‏זה ‏ראוי ‏לקיים ‏דיון ‏בנושא ‏מורכב ‏כמו ‏שינויי ‏גבולות, טרם‏ כניסתם ‏לתפקיד ‏של‏ ראשי‏ הרשויות ‏הנבחרים,‏ וקביעת‏ מועד‏ הדיון‏ בנושא‏ מאוד‏ לא‏ ברורה ‏לנו".לחצו כאן למכתב ששלח ישראל נדיבי - מנכ"ל‏ מרכז‏ המועצות ‏האזוריות ליואב קיש - יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה