התנגדות ממ"א לתמ"ל 1079 - מועצה אזורית באר טוביה


הישג למועצה אזורית באר טוביה ולתושבי מושב חצב – צמצום היקף שטח התכנית בכ-200 דונם של חקלאות אינטנסיבית בצפון מזרח המתחם, ובהתאמה יצומצמו יחידות הדיור.התכנית גורעת שטחים נרחבים משטחי באר טוביה, המשויכים בעיקר למושב חצב, וכן למושב ביצרון ולכפר הנוער החקלאי כנות לטובת הרחבת הישוב הפרברי בני עי"ש.שלומי שמאי, סגן ראש המועצה והתושבים הציגו התנגדותם הנחרצת ללקיחת השטחים והפסקת הפעילות החקלאית וקראו קריאה נרגשת לנציגי הותמ"ל, שלא לאשר את התכנית כפי שהיא ולשמור על אופיו החקלאי של מושב חצב.נציגי משרד החקלאות, הארגונים הסביבתיים ומרכז המועצות התנגדו אף הם לתכנית במתכונתה והציגו דרישות לשינויים. נציג משרד החקלאות הדגיש, כי החקלאות באזור היא לתפארת - מהאיכותית ביותר בארץ.מצ"ב החלטת הותמ"ל על הפקדה בתנאים של תמ"ל 1079 – בני עי"ש בדיון מיום 10.10.18 מעמ' 5מצ"ב מיפוי אבדן השטחים החקלאיים במועצה האזורית באר טוביהקישור לתשריט על גבי תצ"א, ומשבצת חקלאית של חצבקישור למסמכי התכנית דרך אתר משמר התכנון