פרק השבת קרקע חקלאית בחוק הותמ"ל


יוזמת החקיקה של משרד האוצר לזירוז הליכי פדיון הקרקע מחוכרים חקלאיים אושרה בחודש מרץ האחרון בוועדת הפנים של הכנסת, לקראת קריאה שניה ושלישית. על פי ההצעה, במקרים שבהם יוכרז מתחם כ"מתחם מועדף לדיור" ותוכנית הבניה בו תקודם באמצעות הוועדה לתכנון מהיר (ותמ"ל), יתקיים הליך מהיר להשבת הקרקע מחוכרים חקלאיים המחזיקים בה.תגובת שמוליק ריפמן, יו״ר מרכז המועצות האזוריות: "מדובר בחוק מיותר, שאין בו תרומה אמיתית לפתרון מצוקת הדיור, ולעומת זאת יש בו כדי לפגוע בזכות הקניין, בחקלאים, בחקלאות ובריאות הירוקות של מדינת ישראל. אנו מברכים על הטמעת חלק מההסתייגויות הרבות שהעלנו בישיבות ועדת הפנים והגנת הסביבה, ועדיין יש בנוסח הקיים חריגה מסיכומים שכבר הושגו ופגיעה בלתי מידתית בזכויות היסוד של החקלאים. הוכחנו שרק בשיתוף פעולה ובדרך של יצירת הסכמות ניתן לקדם פתרונות. אם לא יתקיים תיאום בשטח בין הוועדות ובין השלטון המקומי, בכל תכנית ותכנית, נפעל להכשלתן".לקריאת הכתבה המלאה : http://bit.ly/1PAlQjz