תמיכה בעובדים ישראלים - 2018 -2019 ‎


לפניכם הודעה ונוהל של משרד החקלאות, בנושא העסקת עובדים ישראלים. ניתן להגיש בקשות עד 1/11/2019.נוהל עובדים ישראלים

תקופת הזכאות– העסקה ישירה של עובד ישראלי חדש בחקלאות, שאינה פוחתת מ- 6 חודשים רצופים ואינה עולה על 12 חודשים רצופים, אשר ראשיתם במהלך התקופה שחלה מיום 1/11/2018 ועד ליום 31/10/2019 (כולל).למידע נוסף ולהגשת בקשות ניתן לפנות למחוזות.