סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה ‎


המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא תלת שנתי – 9697, סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנת הלימודים - תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב -9.2019-8.2022.הקרן לשמירת הניקיון במשרד להגנת הסביבה מבקשת לתמוך כספית בעיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה המעוניינות לבצע פעולות חינוכיות רחבות היקף בנושאי סביבה, בשלושת הנושאים להלן:פרק א - הסמכת בתי ספר ירוקים (רק עבור שנת הלימודים תש"פ ו - תשפ"א)פרק ב - פעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במהלך רשותי רחב במערכת החינוך (בתי ספר וגני ילדים)פרק ג' - פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבהתאריך אחרון להגשה: 31.12.18.פרטים נוספים ניתן למצוא כאן