יום עיון במועצות האזוריות ובמרחב הכפרי - פורום שימור ברשויות המקומיות


ביום רביעי, 19.12, יקיים הפורום לשימור ברשויות המקומיות יום עיון בנושא: שימור במגזר הכפרי.בפורום, אשר יתקיים בבית התרבות בכפר הס, ידונו, בין השאר, בנושאים הבאים:
  • תכנית יישום לשימור והתחדשות מבני מורשת ביישובים הכפריים.
  • המורשת הבנויה והנופית במרחב הכפרי.
  • מדיניות התכנון למורשת הבנויה והנופית במרחב הכפרי.
וכן תהיה עבודה בקבוצות.לחצו כאן לסדר יום של המפגש