הזמנה לכנס פיתוח הכפר 2018


ביום שני, 17.12.18, מקיימת הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר את כנס פיתוח הכפר 2018.הכנס יתקיים בין השעות 9:00-13:00 בקרייה החקלאית ראשון לציון.לחצו כאן להרשמה