פדיון ימי חופשה לנבחרי ציבור במועצות האזוריות בהן נערכו בחירות מוניציפליות בשנת 2012


לעיונכם מכתבו של מרדכי כהן - מנכ"ל משרד הפנים, בנושא תוספת ימי חופשה לראשי מועצות:פדיון ימי חופשה לנבחרי ציבור במועצות אזוריות