פתרון למחזור פלסטיק בחקלאות


בשנים האחרונות אנו פועלים יחדיו לניהול והסדרה של הפסולת החקלאית במרחב הכפרי חקלאי.בתחום מחזור הפלסטיק מאופיין שוק זה בתנודות משמעותיות, הנובעות ממגוון גורמים, בהם: הסכמי סחר בינלאומיים ומחיר הנפט הנמצא בירידה. בהמשך לכך, בשנה האחרונה סגר אחד ממפעלי המחזור הגדולים בארץ את דלתותיו למחזור פסולת פלסטיק מחקלאות וחקלאים רבים מצאו עצמם מול שוקת שבורה.מתוך הבנה כי לאחר פעילות הסדרה של איסוף פלסטיק ושינוי דפוסי ההתנהגות של רוב חקלאי ישראל לא ניתן לחזור אחורה ולהטמין את הפסולת, הן מבחינה ערכית והן מבחינה כלכלית, יצאנו לחיפוש פתרונות חדשים.אנו שמחים לבשר כי אוריאל בן חיים - ראש תחום חקלאות, קיימות וסביבה במרכז המועצות האזוריות, מצא שני מפעלי מחזור פלסטיק המוכנים לקבל פסולת פלסטיק על סוגיה כולל פלסטיק לחקלאות. הוא סייר בשני המפעלים ומצא כי הם מסוגלים לתת מענה מיידי למחזור פסולת פלסטיק מחקלאות:1. אומגה פלסט- ממוקם באזור תעשייה מישור אדומים. מוכן לבצע איסוף מכל חלקי הארץ ללא עלות של כל סוגי הפלסטיק החקלאי מתחנות מעבר או מרכזי איסוף. תינתן עדיפות לפסולת מופרדת.ממתין למתן רישוי עסק.לתאום פעילות ניתן לפנות לעזאם- 054-5611903, פיראס- 052-2785584, [email protected]. פלסט-כם- ממוקם באזור תעשייה קלנסווה. מקבל כל סוגי הפלסטיק ללא עלות בפתח המפעל. מוכן לבצע איסוף בתשלום.בעל רישיון עסק.לתאום פעילות ניתן לפנות לאמיר- 052-8811351, [email protected]