היערכות הרשויות המקומיות לשריפות, תפקודן במהלך גל השריפות בנובמבר 2016, פיצוי הניזוקים והעלויות למשק - דו"ח מיוחד


מצורף לעיונכם דו"ח מבקר המדינה בנושא שריפות, שהוכן בעקבות גל השריפות של נובמבר 2016: דוח מיוחד - גל השריפות בנובמבר 2016. אנו ממליצים ללמוד את הדו"ח ולבחון, כל מועצה בתחומה, כיצד ניתן לשפר את ההיערכות והמענה.חשוב להדגיש כי התקנות שנקבעו על ידי המשרד לבט"פ/רשות הכבאות הארצית הינן בגדר טיוטא והמלצות וזאת כיוון שנדרשת חתימת שר הפנים כדי להפכן לתקנות מחייבות. שר הפנים לא חתם על התקנות, בתאום עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, וזאת כיוון שלמימוש התקנות משמעויות תקציביות גבוהות.מתקיימים דיונים במל"ל, במשרד לבט"פ ובוועדת הפנים בכנסת בניסיון לפתור את הסוגיות התקציביות, אולם לצערנו הרב ללא פתרון.מרכז המועצות האזוריות, בשיתוף ותאום עם מרכז השלטון המקומי, פועל וימשיך לפעול למציאת פתרון לסוגיה התקציבית על מנת לאפשר היערכות מניעתית טובה יותר וצמצום פוטנציאל הנזק לנפש ולרכוש בישובים סמוכי יער.מכתב נלווה לדו"ח היערכות הרשויות המקומיות לשריפות, תפקודן במהלך גל השריפות בנובמבר 2016, פיצוי הניזוקים והעלויות למשק - מרכז המועצות האזוריות