הנחיות להגשת חוקי עזר בנושא אשפה עודפת‎


לפניכם מסמך הנחיות של משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה להגשת חוקי עזר בנושא אשפה עודפת:נוהל לעניין אישור חוקי עזר בעניין אגרת פינוי פסולת עודפת

בנוסף, אנו מצרפים שוב, לנוחיותכם, את אמות המידה לחישוב של משרד הפנים:אמות המידה לאישור חוקי עזר בעניין אגרת פינוי פסולת עודפת