עמדת מרכז המועצות האזוריות למתחמים ולהכרזות בקבינט הדיור


לקראת דיון בקבינט הדיור המיועד להתקיים היום - 24.12.18 העביר מרכז המועצות האזוריות מכתב עמדה מטעם יו"ר המרכז - עמיר ריטוב, בנוגע להתנגדותנו להכרזות אלו הפוגעות אנושות בישובים ובמועצות.

במסגרת הכרזות ותיקוני הכרזות על מספר מתחמים נפגעים שטחי אליקים ועין העמק במועצה אזורית מגידו לטובת הרחבת יקנעם עילית, אזור תעשייה חבל יבנה לטובת שכונת קרית חלוצים באשדוד ושטחי כפר סירקין, נחשונים ועינת במועצה אזורית דרום השרון בשתי תכניות שונות.

איציק חולבסקי - ראש מועצה אזורית מגידו ביקש לדחות את הדיון בעניינו, לאחר שהחלו מגעים לפשרה ועדכון ההכרזה במטרה לצמצם את הפגיעה. פנייתו לא נענתה עדיין.משה ליבר - ראש מועצת חבל יבנה העביר גם הוא פניות לקבינט הדיור בדבר תיקון ההכרזה, המיועדת לגרוע שטחים המהווים 30% מהכנסות המועצה, וביקש להוציא את שטחי המועצה מההכרזה המרחיבה ב-1,100 דונם וב-1,600 יחידות דיור  את התכנית המצויה בהליכים.

אושרת גני גונן - ראש מועצה אזורית דרום השרון, פנתה אף היא לדחות את הדיון על מנת לאפשר לה ללמוד את הנושא, וכן מחתה על ריבוי השטחים הכלולים בהכרזות, אשר חלקם מיועדים לטיפול בוועדה המחוזית מכורח החלטה שניתנה בדיוני הארכת חוק הותמ"ל שהתקיימו במרץ האחרון.

התנועה הקיבוצית וקיבוץ נחשונים פנו אף הם במחאה על ההכרזות האמורות.

לפניכם כל המסמכים הרלוונטיים לישיבה:עמדת מרכז המועצות האזוריות למתחמים ולהכרזות - 24.12.18עמדת מרכז המועצות האזוריות להכרזות - 10.12.18 בקשה לדחיית דיון בקבינט הדיור בנושא רובע יקנעם עלית דרוםתיקון הכרזה תמ"ל 1081 אלעד ותמ"ל סירקין א'מכתב דרום השרון - בקשה לדחיית הדיון בסירקין א ואלעד בקבינט