בקשה לפטור מהתקנת מסנן חלקיקים לרכבי חירום


לאחרונה נכנס לתוקף חוק המחייב התקנת מסנן חלקיקים ברכבי דיזל מיושנים.לצד תמיכת מרכז המועצות האזוריות בכל חוק המסייע לשיפור איכות האוויר, עולה בעיית עלויות. חלק מרכבי החירום במועצות האזוריות הם רכבי דיזל ועלות התקנת מסנן חלקיקים ברכב דיזל מיושן יקרה מאד ומהווה, ברוב המקרים, הוצאה שהמועצות לא תוכלנה לעמוד בה.קראו את המכתב ששלח ישראל נדיבי -מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות בנושא