הסכם מנגנון הקיזוז חוק האריזות


לפני מספר חודשים נחתם הסכם בין המשרד להגנת הסביבה לבין הרשות המקומית לרכש פסולת מתמחזרת שאינה פסולת אריזות בפח הכתום – המהווה רכש של מנגנון הקיזוז – כשהוא חתום על ידי סמנכ"ל שלטון מקומי.

לפי חוק האריזות, תאגיד ת.מ.י.ר מקזז מסכומי המימון את הסכומים הנוגעים לפסולת, שאינה פסולת אריזות (מנגנון הקיזוז).הובן כי מנגנון הקיזוז מהווה חסם לקידום יישום החוק ברשויות המקומיות.  על מנת להקל על פעילות הרשויות לקידום חובותיהן המפורטות בחוק ולהיטיב עמן, אשרה הקרן לשמירת הניקיון במשרד להגנת הסביבה תקציב עבור פסולת, שאינה פסולת אריזות, הנמצאת בפח הכתום וניתנת למיחזור - הפסולת המתמחזרת - למשך שלוש שנים.

להבנתנו קיים קושי במרבית הרשויות למלא את הטפסים הנדרשים. אי לכך, מרכז השלטון המקומי מקיים ימי הדרכה שמטרתם לעזור לכם למלא הטפסים. במעמד ההדרכה תהיה נוכחת נועה שפיצר מזרחי - ראש אגף אחריות יצרן מורחבת מהמשרד להגנת הסביבה.ההדרכות יערכו במועדים הבאים:9.1.19 - מרכז (מרכז השלטון המקומי, רח' הארבעה 19, קומה 10, ת"א)31.1.19 - צפון (איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי – רח' דרור, כרמיאל)* ההדרכות יחלו בשעה 9:30.על מנת שנוכל להיערך כראוי, נבקש להירשם מראש למועד המועדף בלחיצה כאן.לפניכם המסמכים המדוברים:נספח א'דף הסבר לנספח א' להסכםטבלה לתשלום רבעוני למילוי על ידי הרשות המקומיתמכתב מלווה להסכםהסכם רשויות מקומיות - איסוף ומיון פסולת מתמחזרת