סיכום ועדת תכנון מתאריך 3/2/16 בנושא תכניות תמ"ליות