נוהל תמיכה בשימור קרקע - 2019‎


קיימים חמישה מסלולי תמיכה שבאמצעותם ניתן להגיש בקשות, מתוכם ארבעה מסלולים במסגרת "נוהל תמיכה בשימור קרקע" – במסגרתם ניתן להגיש בקשות בנושא עד 28.2.2019.* נוהל התמיכה בכלי מיכון צפוי להתפרסם בהמשך דרך מנהלת ההשקעות – נעדכן בנושא עם פרסומו.להלן עיקרי כלל המסלולים:
  1. פעולות ואמצעים לשימור קרקע -דוגמת ניקוז תת קרקעי, שיחים, תעלות ניקוז חקלאיות ודרכי מים, אמצעים לפיזור או השהיית נגר, מעבירי מים, מדרגים, ייצוב צמחי במטעים ובדרכים חקלאיות, סוללות מגן וכו'.שיעור התמיכה: עד 50% מסכום ההשקעה, עד תקרת בקשה של 300,000 ₪.
  2. תכנון כולל וסקרים -לצורך הכנת תכנית כללית לשימור קרקע, לסקרים בשטחים חקלאיים ששטחם מעל 500 דונם, לבירור בעיות מרחביות, לרבות בעיות ניקוז והמלחה לצורך מתן המלצות ולפתרונן (מגבלת השטח לא תחול על סקרים לצורך ניקוז תת קרקעי).שיעור התמיכה: עד 50% מסכום ההשקעה.
  3. תחזוקת מערכות שימור קרקע –עבור הוצאות תחזוקה סדירה של תעלות ניקוז, שיחים, מדרגים, מתקני השהיית נגר, ניקוז תת קרקעי, זריעת דרכים חקלאיות ועוד.רלוונטי עבור מבקשים שלא קיבלו תמיכה במסלול התחזוקה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה.שיעור התמיכה: עד 75% או עד לסך של 20,000 ₪ מסכום ההשקעה, הסכום הנמוך מבניהם.
  4. עיבוד משמר –עבור ממשק ייעודי לשימור קרקע בשטחי עיבוד חקלאי.שיעור התמיכה: עד 2500 ד' בעל, 1500 ד' שלחין – עד סך של 175 ₪ לדונם - מחולק לחמישה תשלומים שנתיים של 35 ₪ לדונם משך 5 שנים.השנה נוספו למסלול זה 2 אפשרויות חדשות שלא הוצעו בעבר:עד 200 ד' מטעי נשירים - עד סך של 200 ₪ לדונם בממשק ניהול עשביה הכולל השארת עשבייה טבעית - מחולק לשני תשלומים שנתיים של 100 ₪ לדונם – בתום השנה השנייה והחמישית.עד סך של 300 ₪ לדונם בממשק ניהול עשביה הכולל זריעת צמחי חיפוי - מחולק לשני תשלומים שנתיים של 150 ₪ לדונם – בתום השנה השנייה והחמישית.עד 1000 ד' מטעי חוחובה - עד סך של 375 ₪ לדונם - מחולק לתשלום שנתי של 75 ₪ לדונם משך 5 שנים.
הפרטים המלאים לתנאי קבלת התמיכות מופיעים בנוהל התמיכות.מה חדש השנה?
  1. במסלול תחזוקת מערכות שימור קרקע, השנה מוצע לתמוך בזריעה ייזומה בדרכים חקלאיות.
  2. במסלול העיבוד המשמר נכנסו השנה 2 תמיכות חדשות:עד 200 ד' מטעי נשירים –# עד סך של 200 ₪ לדונם בממשק ניהול עשביה הכולל השארת עשבייה טבעית - מחולק לשני תשלומים שנתיים של 100 ₪ לדונם – בתום השנה השנייה והחמישית.#· עד סך של 300 ₪ לדונם בממשק ניהול עשביה הכולל זריעת צמחי חיפוי - מחולק לשני תשלומים שנתיים של 150 ₪ לדונם – בתום השנה השנייה והחמישית.
  3. עד 1000 ד' מטעי חוחובה - עד סך של 375 ₪ לדונם - מחולק לתשלום שנתי של 75 ₪ לדונם משך 5 שנים.
  • לכל שאלה נוספת ניתן לפנות לאלון מאור - מתכנן שימור קרקע ארצי, שגיבש את המידע ומנהל את התמיכות, את צוות המומחים הארצי וכו'.
  • ההגשה דרך השלוחות המחוזיות של משרד החקלאות, תאי שימור קרקע.
את המסמכים המלאים עבור הגשת הקול קורא והנספחים ניתן למצוא באתר המשרד- לחצו לכניסה לאתר.