עדכון יעדים בתחום הגנת הסביבה‎


לפניכם יעדי סיוע בתחום הגנת הסביבה, שפרסם מפעל הפיס:סיוע למרכז חינוך לטבע עירוניסיוע התקנת פאנלים סולאריםיעד סיוע שיקום נחליםטבע עירוניחוף נקימועצות המבקשות לקבל סיוע בנושא יפנו בכתב, בהתאם לעמידה ביעדים המצוינים במסמכים המצורפים לעירית בן מנחם - מנהלת מח' מבני פיס, אגף הקצאות ובקרת מבנים, מפעל הפיס - טלפון: 03-6940324, פקס:03-6939425, דואר אלקטרוני: [email protected]