עתירות נגד הותמ"ל והוד"ל - מקרי הצלחה


לאחרונה הוגשה על ידי משרד וילצ'יק ושות', המייצגים את זבולון וכפר ביאליק, עתירה נגד הוד"ל בקרית ביאליק.כמו כן, התקבל פסק הדין בעניין וד"ל גבעת הרקפות.תוכלו לקרוא על כך בדה מרקר, 26.11.18טענת העותרים לעניין שיוך הפארק המטרופוליני לתכנית וד"ל (הכלול גם בתמ"ל/1025) התקבלה.בית המשפט עומד על כך שהשימושים הנוספים "נדרשים" ליחידות הדיור בתכנית ובסביבתה, ופארק מטרופוליני / כלל אזורי לא עומד בכך.אמנם מדובר על תכנית מכוח החוק להאצת הבנייה למגורים ולא חוק הותמ"ל, אבל בבסיס הן דומות ומובילות לאותה מטרה.פסק הדין למעשה מחזק את פסקי הדין של המחוזי בת"א ובנצרת, כך שלמרות שהמדינה הגישה ערעורים על פסקי הדין, העליון מצדד בטענות העותרים.בשני פסקי הדין הנוספים נקבע כי תמ"ל, המהווה תכנית לתוספת יחידות דיור בהליך מהיר, אינה יכולה לכלול תכנון לצרכים נוספים שנועדו לשרת את העיר ולא את תוספת יחידות הדיור שנכללות בתכנית.בעניין כפר אז"ר דובר בעניין שטחי תעסוקה ושטחי ציבור- לחצו כאן לקריאת ההחלטהבעניין שפרעם דובר באזור תעסוקה וקו מתח גבוה - לחצו כאן לקריאת ההחלטה