מאבק החקלאים בפעילות הותמ"ל הגיע לבית המשפט


היום התקיים דיון בעתירת התנועות. העתירה נמחקה לאור המלצת בית המשפט העליון, אך לא לפני שצוינה העובדה שככל ותתבקש הארכת החוק פעם נוספת יידרש "נטל כבד" בכדי לאשר הארכה זו.אמנם האמרה בדבר הנטל נאמרה על ידי בית המשפט, אך לאור התנגדות בא כוח המדינה, הדבר שוייך לטענות העותרת (כפי שעולה מפסק הדין).יש בכך חיזוק הטענות הציבוריות נגד דורסנות הותמ"ל ובשילוב עם עתירות נוספות אלו מערערות את מעמד הוועדה.סיכום פגישה - צוות משפטיפרוטוקולפסק דיןלקריאת הרקע לעתירה לחצו כאן