דו"ח בנושא בנושא זכויות החקלאים בקרקע בישראל


לפניכם תקציר דו"ח מחקר של פרופ' רחל אלתרמן וד"ר מיכה דרורי בנושא זכויות החקלאים בקרקע בישראל:דוח מחקר זכויות במקרקעין ובדיור בקיבוצים ובמושבים- לחצו לקריאת הדוח"דו"ח זה כולל רק חלק ממימצאי המחקר הרחב. מדווח כאן על סקר עמדות ראשון אי-פעם, שהופץ בין כל הקיבוצים והמושבים. הסקר השואל על דעותיהם של חברי הקיבוצים והמושבים עצמם בדבר העתיד הרצוי של זכויותיהם במקרקעין ובדיור. המימצאים מראים דעות שונות, בחלקן מפתיעות. הם מאפשרים הצצה לעתיד בהתחשבות בדעותיהם של המיעוט הכפרי המנפיק עבור כל תושבי ישראל – העירוניים - תועלות ציבוריות כה רבות. המחקר משרטט קווים למדיניות כוללת, יציבה ועקבית, המאפשרת בחירה בין רמות הפרטה שונות, לפי סוגים שונים של תחזיות עתידיות ליישוב ולפי רצון חברותיו וחבריו".