הטבות מס בישובים לשנת 2019


לפניכם הנחיות בנוגע למתן הטבות מס לתושבים ביישובים המוטבים וכן שמות הישובים המוטבים לשנת 2019, תוך הפרדה בין ישובים בהם תינתן הטבה לשנה מלאה לבין ישובים בהם תינתן הטבה מכוח תיקון החוק למחצית הראשונה של השנה בלבד.לחצו כאן למידע המלא