סדנת 'הישוב הכפרי לאן' – ינואר 2019


סדנת 'עתיד הישוב הכפרי' של מרכז המועצות האזוריות התקיימה החודש ברמת הנדיב. בסדנה השתתפו אהוד יוסטמן ממנהל התכנון, אוסנת קמחי ממשרד השיכון, עובדי מטה מנהל התכנון וכן עובדי וועדות מחוזיות, נציגי משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, תנועות מיישבות, החטיבה להתיישבות, מתכננים פרטיים, עשרות נציגי מועצות אזוריות – ראשי מועצות, מהנדסים, מנכ"לים, אנשי סביבה, אנשי קהילה וחברה, חקלאות ועוד. זו הפעם הראשונה בה נפגשו נציגים מגורמים שונים העוסקים בתכנון המרחב הכפרי ודנו ביחד ובשיתוף בסוגיות המעסיקות אותם.השאלה הגדולה שריחפה באוויר: מה עתידו של הישוב הכפרי ולאן עליו להתפתח.שי חג'ג' - יו"ר מרכז המועצות וראש מועצה אזורית מרחבים פתח את הסדנא והשיק את המסמך לתכנון הישובים במרחב הכפרי של מרכז המועצות האזוריות. בסוף הסדנה התקיימו מעגלי שיח סביב הנושאים: מגורים וקהילה, חקלאות, תעסוקה מקומית, גודלו של הישוב, תפקידו במרחב החקלאי והפתוח, פיתוח ובינוי פיזי.את הסדנא הנחתה מילכה כרמל - ראש תחום תכנון וקרקעות, בסיוע שלומית יצחקי מחברת אידאה. את מעגלי השיח הנחו עובדי מרכז המועצות האזוריות.לחצו כאן לתכנית הסדנא ושמות הדובריםלחצו כאן למצגת תמונות קצרה מהסדנהמצגת של אדר' דני קידר ומרכז המועצות האזוריות - מסמך תכנון הישובים במרחב הכפרימצגת של לילך ברגר רוט – מסמך מדיניות לשכת התכנון צפון לתכנון הישובים הכפרייםמצגת של אדריכל פרדי כהנא – המרחב החוץ עירונילחצו כאן לסרטונים עם סיכומי הדיונים בנושאים – מגורים, חקלאות, בינוי פיזי, קהילה, תעסוקה מקומית, התחדשות כפרית:בינוי ופיתוח פיזיתעסוקה מקומיתמגוריםקהילההתחדשות כפריתחקלאות