הוגשה עתירת מרכז המועצות האזוריות לבג"צ בדרישה לעצור את עבודת הוועדות הגיאוגרפיות בתקופת הבחירות


לאור מינוי חמש וועדות גיאוגרפיות לדיונים על שינויי גבולות וחלוקת הכנסות ערב הבחירות הכלליות לכנסת, החליטו חמש מועצות אזוריות, בהובלת מרכז המועצות, להגיש עתירה ובקשה לצו ביניים לעצירת עבודת הוועדות הגיאוגרפיות.לחצו כאן לעתירת מרכז המועצות האזוריותלצערנו, בית המשפט דחה את בקשת מרכז המועצות האזוריות למתן צו ביניים ונקבע מועד להגשת תגובה מקדמית עד ליום 9.4.19. יחד עם זאת, ממשרד הפנים נמסר: "הוועדות הגאוגרפיות הן וועדות מקצועיות הפועלות באופן שוטף לאורך כל השנה. מטרתן העיקרית היא קידום צדק חלוקתי בין רשויות מקומיות. כדרך שגרה, הרחבות כתבי מינוי נחתמות על-ידי המנכ"ל לאחר שהסמכות בעניין זה הואצלה על-ידי השר. כמו כן, ההחלטה על הרחבת כתבי המינוי נעשתה כדין ולאחר תהליך מקצועי ארוך ומעמיק. עם זאת, ולאור הבחירות והנחיות היועמ"ש שיצאו בעקבותיהן, החלטות בנושאים השונים יתקבלו רק לאחר כינון הממשלה החדשה".כתבות בנושא:גלובס, 25.2.19צפונט, 4.3.19גלובס, 26.2.19[caption id="attachment_8789" align="alignnone" width="1440"] החלטת בית המשפט[/caption]לחצו כאן למכתב aak שי חג'ג' - יו"ר מרכז המועצות האזוריות פנה ליועץ המשפטי לממשלה בנושא