התנגדות מרכז המועצות האזוריות להכרזה בקבינט הדיור על מתחם מועדף לדיור תימורים במועצה אזורית באר טוביה


במכתב עמדה לשר האוצר משה כחלון הביע שי חג'ג' - יו"ר מרכז המועצות האזוריות התנגדות נחרצת להכרזה המיועדת ב- 18.2.19. ההכרזה מתוכננת להיות על שטח עצום של 7,000 דונם בשטחי המשבצת של מספר ישובים חקלאיים במועצות אזוריות יואב ובאר טוביה ומשמעותה - שינוי מוחלט של כל פני המרחב.המכתב מצטרף למכתבה של ד"ר מטי צרפתי- הרכבי - ראש המועצה האזורית יואב, אשר פירט את הבעיות התכנוניות עם ההכרזה המוצעת.מצגת משרד הבינוי והשיכוןמכתב ממושב תימוריםמכתב מועצה אזורית באר טוביה