נוהל פסולות חקלאיות לשנת 2019


משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו נוהל פסולת חקלאית לשנת 2019- לחצו כאן לקריאת הנוהל.הנוהל מבוסס על יתרות משנת 2018 ועומד על כ-1 מלש"ח. הנוהל עובד במנגנון כל הקודם זוכה!רקע לתמיכה:תוכנית מדינית לניהול וטיפול בתוצרי הלוואי של החקלאות בישראל, בענפי הצומח, צאן, מדגה ולול.* יודגש כי נוהל זה אינו עוסק בתוצרי פסולת בענף הבקר.מטרות התמיכה:א. טיפול בפסולת החקלאית למניעת מפגעים הנוצרים ממנה.ב. מחזור הפסולת החקלאית והפקת מוצרים בעלי ערך ממנה, שיחליפו מוצרים המבוססים על משאבי הטבע המוגבלים או שישמשו לייצור אנרגיה מתחדשת.ג. עידוד צמצום הטמנת הפסולת במטמנות.ד. עידוד הטיפול בפסולת קרוב ככל האפשר למקום ייצורה, לחיסכון כלכלי וסביבתי בשינוע הפסולת.ה. טיפול בזרמי הפסולת.