קרית גת תהנה בקרוב מ-100% מהכנסות אזור התעשייה בו ממוקם מפעל אינטל


הוועדה הגאוגרפית שבמשרד הפנים לבחינת חלוקת ההכנסות מאזור התעשייה י.ש. גת, ממליצה כי מלוא ההכנסות מהמתחם, בו ממוקם גם מפעל אינטל, שערכם נאמד בעשרות מיליוני שקלים בשנה, ישולמו אך ורק לעיריית קריית גת. כיום העירייה נהנית רק מ-59% מההכנסות, כאשר היתר מתחלק בין המועצה האזורית יואב (18%), המועצה האזורית שפיר (17%), והמועצה האזורית לכיש (6%).למרות שלא מדובר בהחלטה סופית, נראה כי ההמלצה מהווה אות לסוף המאבק ארוך השנים, שניטש בין קריית גת למועצות האזוריות על חלוקת ההכנסות מאזור התעשייה.לחצו כאן לכתבה המלאה בגלובס, 26.2