התיחסות מרכז המועצות לתקנות שריפת פסולת חקלאית


לאור פרסום תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר משריפת פסולת חקלאית), התשע"ט - 2019, פנה אוריאל בן חיים - ראש תחום חקלאות קיימות וסביבה במרכז המועצות האזוריות אל עו"ד דלית דרור - היועצת המשפטית במשרד להגנת הסביבה, בבקשה לערוך שינוי בתקנות."מבחינתנו התקנות המוצעות מחטיאות את המטרה ולכן אנו מתנגדים להן.שריפת פסולת היא בעיה אקוטית, בעלת השפעה מהותית על זיהום אויר ואיכות החיים של הציבור. אולם, כפי שעולה בנתוני המשרד להגנת הסביבה... אכן קיימת בעיית שריפת פסולת אולם רובה המוחלט של הפסולת הנשרפת אינה פסולת חקלאית.לכן התקנות מטפלות בחלק זניח של הבעיה ואינן נוגעות למהות העניין אשר הינה שריפה של פסולת עירונית/מוניציפאלית".לחצו כאן לקריאת המכתב המלא